Mực in - Dịch vụ CNTT Mực inMực in Dịch vụ Công nghệ thông tinDịch vụ Công nghệ thông tin

Mực in - Dịch vụ CNTT giá sốc

Thương hiệu
Mực in HP 504A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE250A
3.226.226 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 5.000 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CP3525/3530 series
Mực in HP 304A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CC533A
2.903.623 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser hồng
Hiệu suất trang: 2.800 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP2025, CM2320
Mực in HP 304A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CC532A
2.903.623 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser vàng
Hiệu suất trang: 2.800 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP2025, CM2320
Mực in HP 304A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CC531A
2.903.623 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser xanh
Hiệu suất trang: 2.800 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP2025, CM2320
Mực in HP 304A Black Original LaserJet Toner Cartridge CC530A
2.945.805 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 3.500 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP2025, CM2320
Mực in HP 05A High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge CE505X
3.883.512 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 6.500 trang
Máy in dùng: HP LASERJET chỉ sử dụng cho P2055 series
Mực in HP 304A Black Original LaserJet Toner Cartridge (Dual Pack) CC530AD
4.219.383 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 3.500 trang (2 hộp)
Máy in dùng: HP LaserJet CP2025, CM2320
Mực in HP 55X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge CE255X
54.301.836.138.264 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 12.500 trang
Máy in dùng: HP LASERJET chỉ sử dụng cho P3015 printer series
Mực in HP 648A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CE263A
6.892.689 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser hồng
Hiệu suất trang: 11.000 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CP4025 / 4525 series
Mực in HP 648A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CE262A
6.892.689 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser vàng
Hiệu suất trang: 11.000 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CP4025 / 4525 series
Mực in HP 648A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CE261A
6.892.689 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser xanh
Hiệu suất trang: 11.000 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CP4025 / 4525 series
Mực in HP 649X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge CE260X
6.015.186 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 17.000 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CP4025 / 4525 series
Mực in HP 647A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE260A
3.802.911 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 8.500 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CP4025 / 4525 / CM4540 series
Mực in HP 36A Black Original LaserJet Toner Cartridge (Dual Pack) CB436AD
3.351.584 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen ( Dual Pack )
Hiệu suất trang: 2.000 trang/hộp
Máy in dùng: HP LaserJet P1505/M1522/M1120
Mực in HP Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge Q7570AC
5.039.852 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 15000 trang độ phủ 5%
Loại mực: Laser trắng đen
Máy in phù hợp: HP 5025, HP 5035
Mực in HP 307A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CE743A
6.344.522 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser hồng
Hiệu suất trang: 7.300 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet 5225
Mực in HP 307A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CE742A
6.344.522 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser vàng
Hiệu suất trang: 7.300 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet 5225
Mực in HP 307A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CE741A
6.344.522 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser xanh
Hiệu suất trang: 7.300 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet 5225
Mực in HP 307A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE740A
3.601.903 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 7.000 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet 5225
Mực in HP High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge CE255XC
5.430.184 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 12.500 trang
Máy in dùng: HP LASERJET chỉ sử dụng cho P3015 printer series
Mực in HP 78A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE278A
1.874.225 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 2.100 trang
Máy in dùng: HP LaserJet P1566, P1606DN, M1536DNF
Mực in HP High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge CE505XC
3.883.512 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 6.500 trang
Máy in dùng: HP LASERJET chỉ sử dụng cho P2055 series
Mực in HP 128A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CE323A
1.609.053 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser hồng
Hiệu suất trang: 1.300 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP1415/1525
Mực in HP 128A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CE322A
1.609.053 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser vàng
Hiệu suất trang: 1.300 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP1415/1525
Mực in HP 128A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CE321A
1.609.053 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser xanh
Hiệu suất trang: 1.300 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP1415/1525
Mực in HP 128A Black Original LaserJet Toner Cartridge CE320A
1.691.239 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser đen
Hiệu suất trang: 2.000 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP1415/1525
Mực in HP Magenta Contract Original LaserJet Toner Cartridge CF033AC
6.051.823 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Compatible with : HP Color LaserJet CM4540, Color LaserJet CM4540f, Color LaserJet CM4540fskm printers.
Weight: 3 lbs
Dimensions: 16 × 10 × 6 in
Mực in HP 646A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CF033A
6.051.823 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser hồng
Hiệu suất trang: 12.500 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CM4540 series
Mực in HP Yellow Contract Original LaserJet Toner Cartridge CF032AC
6.051.823 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Manufacturer Part No.: CF032A, HP 646A, 646A, CF032AC
Colour: Yellow
Duty Cycle: Approx. 12,500 pages @ 5% average coverage
Product Type: Toner
Brand: HP
This item is guaranteed to work in the following printers: HP Colour LaserJet Enterprise CM4540 MFP, HP Colour LaserJet Enterprise CM4540f MFP , HP Colour LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP.
Mực in HP 646A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge CF032A
6.051.823 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser vàng
Hiệu suất trang: 12.500 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CM4540 series
Mực in HP Cyan Contract Original LaserJet Toner Cartridge CF031AC
6.051.823 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Brand: Genuine HP
Part Number: CF031AC 646A
Description: HP 4540
Product Type: Toner Cartridge
Color: Cyan
Mực in HP 646A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge CF031A
6.051.823 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser xanh
Hiệu suất trang: 12.500 trang
Máy in dùng: HP Color Laserjet CM4540 series
Mực in HP 126A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge CE313A
1.362.299 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực laser hồng
Hiệu suất trang: 1.000 trang
Máy in dùng: HP LaserJet CP1025

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phéo ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng