Máy chủ HPMáy chủ HP Máy chủ LenovoMáy chủ Lenovo Máy chủ DellMáy chủ Dell Máy chủ FujitsuMáy chủ Fujitsu

Máy chủ Lenovo giá sốc

Thương hiệu
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-F2A Rack 2U

Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-F2A Rack 2U

98.100.000 VNĐ -1% 99.000.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-F2A Rack 2U
98.100.000 [Đã bao gồm VAT]
99.000.000
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W, 1/2
- Bộ nhớ: 16Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-G2A Rack 2U

Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-G2A Rack 2U

108.000.000 VNĐ -1% 109.000.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-G2A Rack 2U
108.000.000 [Đã bao gồm VAT]
109.000.000
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W, 1/2
- Bộ nhớ: 16Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U
Máy chủ Lenovo X3100 M5 - 5457B3A Tower 4U

Máy chủ Lenovo X3100 M5 - 5457B3A Tower 4U

21.790.000 VNĐ -1% 21.990.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo X3100 M5 - 5457B3A Tower 4U
21.790.000 [Đã bao gồm VAT]
21.990.000
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Xeon E3-1220 v3 3.1GHz 8MB 1600MHz 4C (80W), 1/1
- Bộ nhớ: 4Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Tower 4U
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-C2A Rack 2U

Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-C2A Rack 2U

55.490.000 VNĐ -1% 55.990.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-C2A Rack 2U
55.490.000 [Đã bao gồm VAT]
55.990.000
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W, 1/2
- Bộ nhớ: 16Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U
Máy chủ Lenovo X3500 M5 - 5464C2A Tower 5U

Máy chủ Lenovo X3500 M5 - 5464C2A Tower 5U

59.490.000 VNĐ -1% 59.990.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo X3500 M5 - 5464C2A Tower 5U
59.490.000 [Đã bao gồm VAT]
59.990.000
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel® Xeon® E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W (1/2)
- Bộ nhớ: 16Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Tower 5U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A024SG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A024SG

81.190.000 VNĐ -1% 81.990.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A024SG
81.190.000 [Đã bao gồm VAT]
81.990.000
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz), 1/2
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Tower 4U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A023SG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A023SG

71.000.000 VNĐ -1% 71.500.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A023SG
71.000.000 [Đã bao gồm VAT]
71.500.000
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz), 1/2
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Tower 4U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG

55.440.000 VNĐ -1% 55.990.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10A020SG
55.440.000 [Đã bao gồm VAT]
55.990.000
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz (1/2)
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Tower 4U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A00SSG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A00SSG

51.000.000 VNĐ -1% 51.500.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A00SSG
51.000.000 [Đã bao gồm VAT]
51.500.000
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz Processor (1/2)
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A00GSG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A00GSG

57.400.000 VNĐ -1% 57.900.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A00GSG
57.400.000 [Đã bao gồm VAT]
57.900.000
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz Processor ), 1/2
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A008SG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A008SG

68.000.000 VNĐ -1% 68.500.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550 7X04A008SG
68.000.000 [Đã bao gồm VAT]
68.500.000
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz Processor , 1/2
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08A02PSG

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08A02PSG

75.840.000 VNĐ -1% 75.900.000 VNĐ
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08A02PSG
75.840.000 [Đã bao gồm VAT]
75.900.000
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz, 1/2
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 1U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08A02NSG
65.250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz), 1/2
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 1U
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08A02JSG
54.360.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz (1/2)
- Bộ nhớ: 8Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 1U
Máy chủ Lenovo X3650 M5 - 8871-D2A Rack 2U
75.290.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:BẢo hành chính hãng 36 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Tên hãng: Lenovo
- Bộ VXL: 1 x Xeon 1x E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB 2133MHz 85W, 1/2
- Bộ nhớ: 16Gb
- Ổ cứng: Option
- Kiểu dáng: Rack 2U

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phéo ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng