Phần mềm bản quyền Phần mềm Microsoft WindowsPhần mềm Microsoft Windows Phần mềm phụ trợPhần mềm phụ trợ Phần mềm đồ họaPhần mềm đồ họa Phần mềm Microsoft OfficePhần mềm Microsoft Office Phần mềm Microsoft Windows ServerPhần mềm Microsoft Windows Server Phần mềm diệt VirusPhần mềm diệt Virus Phần mềm BackupPhần mềm Backup Phần mềm Cơ sở dữ liệuPhần mềm Cơ sở dữ liệu

Phần mềm bản quyền giá sốc

Thương hiệu
Phần mềm Microsoft Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113) - Hệ điều hành dành cho máy chủ
15.250.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành dùng cho máy chủ Microsoft Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
- P/N: P73-07113
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Home 32/64bit Eng Intl USB RS (KW9-00478)
3.100.000 [Đã bao gồm VAT]
3.200.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 home (32/64bit)
- P/N: KW9-00478
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 32/64 bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - dùng cho máy Workstation
6.100.000 [Đã bao gồm VAT]
6.200.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 Pro (32/64bit) dùng cho máy tính Workstation
- P/N: HZV-00055/ HZV-00016
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Home 32/64bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185/KW9-00139)
2.590.000 [Đã bao gồm VAT]
2.599.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 home (32/64bit)
- P/N: KW9-00185/KW9-00139
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)
3.100.000 [Đã bao gồm VAT]
4.800.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 Pro Eng Intl USB RS
- P/N: FQC-10070
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows Server Standard 2019 64Bit (P73-07788)
16.900.000 [Đã bao gồm VAT]
17.990.000
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Dòng sản phẩm: Windows Server
- Phiên bản: Standard 2019 64Bit (P73-07788)
- Số máy cài đặt: Dùng cho 1 máy chủ
- Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
PM Microsoft Office Home and Business 2019 (T5D-03249) (Win/Mac)
4.950.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính Windows/ Mac
- Hạn bản quyền: Vĩnh viễn
- Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép cho máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Phiên bản Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote được cài đặt đầy đủ.
Phần mềm Microsoft SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL (228-1147)
18.800.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Dòng sản phẩm: SQL
- Phiên bản: SQLSvrStd 2019 SNGL 2019 SNGL OLP NL (228-11477)
- Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy chủ
- Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Office MAC Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess P2
4.570.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Bộ phần mềm Office dành cho máy MAC
- P/N: W6F-00882
- Số máy cài đặt: 01
- Ứng dụng: Word, Excel, PowerPoint, PowerPont, Outlook, OneNote
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Office MAC Home Student 2016 English APAC EM Medialess P2
1.890.000 [Đã bao gồm VAT]
1.950.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Bộ phần mềm Office dành cho máy MAC
- P/N: GZA-00980
- Số máy cài đặt: 01
- Ứng dụng: Word, Excel, PowerPoint và OneNote
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server Remote Desktop Services CAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
2.850.000 [Đã bao gồm VAT]
2.950.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ từ xa, hỗ trợ nhiều người dùng thuộc nhóm admin truy cập cùng lúc
- P/N: 6VC-03748
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server Remote Desktop Services CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
2.850.000 [Đã bao gồm VAT]
2.950.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ từ xa hỗ trợ nhiều thiết bị thuộc nhóm admin truy cập cùng lúc
- P/N: 6VC-03747
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
880.000 [Đã bao gồm VAT]
890.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ dành cho người dùng
- P/N: R18-05768
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
780.000 [Đã bao gồm VAT]
800.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ dành cho máy trạm
- P/N: R18-05767
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows Server DataCenter SvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd - Hệ điều hành dùng cho máy chủ
146.000.000 [Đã bao gồm VAT]
156.000.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành dùng cho máy chủ Microsoft Windows SvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd
- P/N: 9EA-01044
- Số máy cài đặt: 01 (môi bộ cho 16 core)
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows Server DataCenter SvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd - Hệ điều hành dùng cho máy chủ
16.500.000 [Đã bao gồm VAT]
16.800.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành dùng cho máy chủ Microsoft Windows SvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
- P/N: 9EA-01045
- Số máy cài đặt: 01 (môi bộ cho 2 core)
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows Svr STDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic - Hệ điều hành dùng cho máy chủ
20.300.000 [Đã bao gồm VAT]
20.500.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành dùng cho máy chủ Microsoft Windows Svr STDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic
- P/N: 99EM-00652
- Số máy cài đặt: 01 (môi bộ cho 2 core)
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows Svr STDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic - Hệ điều hành cho máy chủ
2.900.000 [Đã bao gồm VAT]
3.000.000
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành dùng cho máy chủ Microsoft Windows Svr STDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic
- P/N: 9EM-00653
- Số máy cài đặt: 01 (môi bộ cho 2 core)
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL ( R18-05225)
1.100.000 [Đã bao gồm VAT]
1.150.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ dành cho người dùng
- P/N: R18-05244
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244 )
4.400.000 [Đã bao gồm VAT]
4.550.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ dành cho người dùng
- P/N: R18-05244 
- Số máy cài đặt: 05
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206)
3.200.000 [Đã bao gồm VAT]
3.350.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Giấy phép truy cập máy chủ dành cho máy trạm
- P/N: R18-05206 
- Số máy cài đặt: 05
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Bản nâng cấp Windows từ phiên bản cũ lên Windows 10 (FQC-09525)
4.050.000 [Đã bao gồm VAT]
4.700.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Bản nâng cấp Windows từ phiên bản cũ lên Windows 10 (FQC-09525)
- Đối tượng: dùng cho các máy tính đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành Windows phiên bản cũ nâng cấp lên Windows 10
- P/N: FQC-09525
- Số máy nâng cấp: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
SA nâng cấp hệ điều hành lên phiên bản Microsoft Windows 10 Enterprise
7.900.000 [Đã bao gồm VAT]
8.000.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- SA nâng cấp hệ điều hành lên phiên bản Microsoft Windows 10 Enterprise SNGL UpgrdSAPk OLP NL (KV3-00262)

- Đối tượng: dùng cho các máy tính đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành Windows thấp hơn phiên bản Windows 10 Enterprise

- P/N: KV3-00262

- Số máy nâng cấp: 01

- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Home SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine (KW9-00311) - Dành cho khối khách hàng giáo dục
3.170.000 [Đã bao gồm VAT]
3.200.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 Home SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine

- Đối tượng: sản phẩm dành cho khách hàng khối giáo dục

- P/N: KW9-00311

- Số máy cài đặt: 01

- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)
4.050.000 [Đã bao gồm VAT]
4.100.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 Pro SNGL OLP NL Legalization GetGenuine
- P/N: FQC-09478
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 32/64 bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08969/ FQC-08929)
3.100.000 [Đã bao gồm VAT]
3.150.000
Bảo hành:0 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Hệ điều hành Microsoft Windows 10 Pro (32/64bit)
- P/N: FQC-08969/ FQC-08929
- Số máy cài đặt: 01
- Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn
PM Microsoft Office 365 Business Premium (1 user/ 12tháng)
2.590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:0
Kho hàng: Còn hàng
PM hệ điều hành Microsoft Windows Server Standard 2019OLP 16Lic 9EM-00652
20.700.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:0
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
  • - Số máy cài đặt: Dùng cho 1 máy chủ
  • - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  • - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền

PM Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL (021-10609)
8.650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:0
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
  • - Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính
  • - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  • - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép cho thiết bị chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Office Standard (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote)

PM Microsoft Office Professional 2019 Online (269-17071) - Key điện tử
9.590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:0
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
  • - Số máy cài đặt: Dùng cho 1 PC hoặc Mac
  • - Hạn bản quyền: Vĩnh viễn
  • - Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép cho thiết bị chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Office Professional (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access)

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phép ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng