Nhãn in giá sốc

Thương hiệu
Nhãn in Tze-651

Nhãn in Tze-651

550.000 VNĐ
Nhãn in Tze-651
550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-651
- Màu sắc: Chữ đen nền vàng
- Kích thước: 24mm x 8m
- Dùng cho máy in: PT-D600 ; PT-P900W ; PT-P950NW ; PT-E800T;
PT-E850TKW ; PT-P750W ; PT-E500VP ; PT-E550WVP; PT-9700PC, PT-9800PCN
Nhãn in Tze-641

Nhãn in Tze-641

560.000 VNĐ
Nhãn in Tze-641
560.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-641
- Màu sắc: Chữ đen nền vàng
- Kích thước: 18mm x 8m
- Dùng cho máy in: PT-E300VP; PT-D450 ; PT-D600 ; PT-P900W ; PT-P950NW
; PT-E800T; PT-E850TKW ; PT-P750W ; PT-E500VP ; PT-E550WVP; PT-9700PC, PT-9800PCN
Nhãn in Tze-141

Nhãn in Tze-141

560.000 VNĐ
Nhãn in Tze-141
560.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-141
- Màu sắc: Chữ đen nền trong suốt
- Kích thước: 18mm x 8m
- Dùng cho máy in: PT-E300VP; PT-D450 ; PT-D600 ; PT-P900W ; PT-P950NW
; PT-E800T; PT-E850TKW ; PT-P750W ; PT-E500VP ; PT-E550WVP; PT-9700PC, PT-9800PCN
Nhãn in Tze-241

Nhãn in Tze-241

550.000 VNĐ
Nhãn in Tze-241
550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-241
- Màu sắc: Chữ đen nền trắng
- Kích thước: 18mm x 8m
- Dùng cho máy in: PT-E300VP; PT-D450 ; PT-D600 ; PT-P900W ; PT-P950NW
; PT-E800T; PT-E850TKW ; PT-P750W ; PT-E500VP ; PT-E550WVP; PT-9700PC, PT-9800PCN
Nhãn in Tze-221

Nhãn in Tze-221

370.000 VNĐ
Nhãn in Tze-221
370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-221
- Màu sắc: Chữ đen nền trắng
- Kích thước: 9mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-621

Nhãn in Tze-621

370.000 VNĐ
Nhãn in Tze-621
370.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-621
- Màu sắc: Chữ đen nền vàng
- Kích thước: 9mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-251

Nhãn in Tze-251

580.000 VNĐ
Nhãn in Tze-251
580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-251
- Màu sắc: Chữ đen nền trắng
- Kích thước: 24mm x 8m
- Dùng cho máy in: PT-D600 ; PT-P900W ; PT-P950NW ; PT-E800T;
PT-E850TKW ; PT-P750W ; PT-E500VP ; PT-E550WVP; PT-9700PC, PT-9800PCN
Nhãn in Tze-751

Nhãn in Tze-751

580.000 VNĐ
Nhãn in Tze-751
580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-751
- Màu sắc: Chữ đen nền xanh lá
- Kích thước: 24mm x 8m
- Dùng cho máy in: PT-D600 ; PT-P900W ; PT-P950NW ; PT-E800T;
PT-E850TKW ; PT-P750W ; PT-E500VP ; PT-E550WVP; PT-9700PC, PT-9800PCN
Nhãn in Tze-431

Nhãn in Tze-431

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-431
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-431
- Màu sắc: Chữ đen nền đỏ
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-231

Nhãn in Tze-231

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-231
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-231
- Màu sắc: Chữ đen nền trắng
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-131

Nhãn in Tze-131

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-131
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-131
- Màu sắc: Chữ đen nền trong
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-731

Nhãn in Tze-731

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-731
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-731
- Màu sắc: Chữ đen nền xanh lá cây
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-631

Nhãn in Tze-631

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-631
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-631
- Màu sắc: Chữ đen nền vàng
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-531

Nhãn in Tze-531

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-531
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Nhãn in Tze-531
- Màu sắc: Chữ đen nền xanh dương
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-535

Nhãn in Tze-535

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-535
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Thương hiệu: BROTHER
- Mã sản phẩm: TZe-535
- Màu sắc: Chữ trắng nền xanh dương
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-335

Nhãn in Tze-335

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-335
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Thương hiệu: BROTHER
- Mã sản phẩm: TZe-335
- Màu sắc: Chữ trắng nền đen
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-334

Nhãn in Tze-334

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-334
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Thương hiệu: BROTHER
- Mã sản phẩm: TZe-334
- Màu sắc: Chữ vàng nền đen
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-233

Nhãn in Tze-233

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-233
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Thương hiệu: BROTHER
- Mã sản phẩm: TZe-233
- Màu sắc: Chữ xanh dương nền trắng
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch
Nhãn in Tze-232

Nhãn in Tze-232

430.000 VNĐ
Nhãn in Tze-232
430.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
- Thương hiệu: BROTHER
- Mã sản phẩm: TZe-232
- Màu sắc: Chữ đỏ nền trắng
- Kích thước: 12mm x 8m
- Dùng cho máy in: Máy in Brother P-Touch

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phép ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng