Switch TP_Link

Quay lại trang trước

Switch TP_Link

(8 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Switch TP-Link TL-SG1048
Switch TP-Link TL-SG1048
Liên hệ
-100%
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SG1048

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-0%

Liên hệ

24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 48 cổng - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Switch TP-Link TL-SG1005D
Switch TP-Link TL-SG1005D
395.000đ
-2%
399.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SG1005D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

395.000đ

Bao hành 24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 5 cổng - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Switch TP-Link TL-SG1016D
Switch TP-Link TL-SG1016D
1.290.000đ
-1%
1.300.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SG1016D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

1.290.000đ

Bao hành 24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 16 cổng - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Switch TP-Link TL-SG1024D
Switch TP-Link TL-SG1024D
1.760.000đ
-12%
1.995.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SG1024D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-12%

1.760.000đ

BAo hành 24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 24 cổng - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Switch TP-Link TL-SF1016D
Switch TP-Link TL-SF1016D
425.000đ
-11%
475.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SF1016D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-11%

425.000đ

24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 16 cổng - Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Switch TP-Link TL-SG1008D
Switch TP-Link TL-SG1008D
570.000đ
-2%
580.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SG1008D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-2%

570.000đ

Bao hành 24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 8 cổng - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Switch TP-Link TL-SF1008D
Switch TP-Link TL-SF1008D
175.000đ
-11%
195.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SF1008D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-10%

175.000đ

Bao hành 24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 8 cổng - Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Switch TP-Link TL-SF1005D
Switch TP-Link TL-SF1005D
147.000đ
-2%
149.000đ
Hết hàng

Switch TP-Link TL-SF1005D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

147.000đ

Bao hành 24 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
- Cổng giao tiếp: 5 Cổng - Tốc độ LAN: 10/100Mbps