Máy tính All-in-One Apple iMac

Quay lại trang trước
Hãng sản xuất

Máy tính All-in-One Apple iMac

(21 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -MGPM3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -MGPM3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

31.490.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green -Z12U0004Q

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green -Z12U0004Q

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.690.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -Z12W0004Q

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -Z12W0004Q

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.690.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -Z12Q0004Q

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -Z12Q0004Q

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.690.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink - Z12Z00047

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink - Z12Z00047

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

45.590.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -MGPC3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -MGPC3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

36.490.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -Z12R00047/Z12Q0004T

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -Z12R00047/Z12Q0004T

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

45.590.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -Z12Y0004Q

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -Z12Y0004Q

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.690.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -MGPL3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -MGPL3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.990.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green -MJV83SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green -MJV83SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

31.490.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 7-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -MJVA3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -MJVA3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

31.490.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 7-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -Z13K0005P

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -Z13K0005P

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

37.290.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 7-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -MGPD3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -MGPD3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.990.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -MJV93SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -MJV93SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

31.490.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 7-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -MGTF3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Silver -MGTF3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

31.490.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 7-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green -MGPJ3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green -MGPJ3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.990.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -Z12X00047

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue -Z12X00047

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

45.590.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -MGPN3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Pink -MGPN3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

40.990.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 7-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green- Z12V00047

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green- Z12V00047

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

45.590.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 16Gb - Ổ cứng: 512Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue- MGPK3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Blue- MGPK3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

37.990.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ
Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green- MGPH3SA/A

Máy tính All in one Apple iMAC M1 Green- MGPH3SA/A

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

36.990.000đ

12 Tháng

Còn hàng

Thông số sản phẩm
- CPU: Apple M1 chip 8-core CPU - 8-core GPU - RAM: 8Gb - Ổ cứng: 256Gb SSD - Màn hình: 24-inch 4.5K Retina - Camera: 1080p FaceTime HD - Kết nối mạng: Gigabit Ethernet - Hệ điều hành: macOS - Xuất xứ: Mỹ

Mô tả

Máy tính All-in-One Apple iMac không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng cá nhân và doanh nghiệp mà còn mang đến sự hấp dẫn không thể từ chối. Với cấu hình mạnh mẽ và độ bền cao, iMac đã khẳng định vị thế của mình trong thị trường máy tính All-in-One. Hãy cùng Máy tính CDC khám phá thêm về những dòng sản phẩm đáng chú ý này và tận hưởng trải nghiệm đỉnh cao từ iMac.

Giới thiệu dòng máy tính All-in-One Apple iMac

iMac là dòng máy tính All-in-One của Apple với thiết kế đẹp mắt và hiệu suất mạnh mẽ. Màn hình Retina cao cấp của iMac mang đến hình ảnh sống động và chất lượng tuyệt vời. Với chip xử lý Intel Core hoặc Apple Silicon, iMac đáp ứng tốt các nhiệm vụ đa nhiệm và xử lý đồ họa. Hệ điều hành macOS tương tự với các tính năng tiện ích đa phương tiện và dịch vụ tích hợp sẵn tạo nên một môi trường làm việc thuận lợi và mượt mà. iMac là sự lựa chọn hoàn hảo cho công việc sáng tạo và giải trí.

Điểm đặc biệt của Máy tính All-in-One Apple iMac

Máy tính All-in-One Apple iMac có nhiều điểm đặc biệt nổi bật. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý của iMac:

 • Thiết kế tinh tế: iMac được thiết kế với vẻ đẹp thanh lịch, viền siêu mỏng và màn hình Retina rực rỡ. Thiết kế này không chỉ mang đến sự quan trọng mà còn tạo ra một khoảng thời gian không làm việc gọn gàng và hiện đại.
 • Màn hình chất lượng cao: iMac sở hữu màn hình Retina độ phân giải cao, màu sắc chính xác và độ sáng tuyệt vời. Điều này mang đến trải nghiệm xem ảnh, video và làm việc đa phương tiện tuyệt vời.
 • Hiệu suất mạnh mẽ: Với chip xử lý Intel Core hoặc Apple Silicon, iMac đáp ứng tốt các nhiệm vụ đa nhiệm, xử lý đồ họa và công việc yêu cầu hiệu suất cao. Bạn có thể làm việc mượt mà và xử lý các yêu cầu nghiêm trọng mà không gặp trở ngại.
 • Hệ sinh thái Apple: iMac hoàn toàn hợp nhất với hệ điều hành macOS và các ứng dụng, dịch vụ của Apple. Bạn có thể tận dụng sức mạnh của iCloud, iMessage, Siri và nhiều ứng dụng khác của Apple để tối ưu hóa công việc và trải nghiệm giải trí.
 • Tính năng tiện ích và tích hợp: iMac có các tính năng tiện ích như camera FaceTime HD, loa stereo và microphone chất lượng cao. Điều này cho phép bạn thực hiện cuộc gọi video, nghe nhạc, thưởng thức giải trí và trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Nhìn chung, iMac mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẹp mắt, hiệu suất mạnh mẽ và tính tiện dụng, tạo nên một sản phẩm đáng chú ý trong dòng máy tính All-in-One.

Có nên mua và sử dụng Máy tính AIO Apple iMac không

Việc mua và sử dụng máy tính All-in-One Apple iMac phụ thuộc vào nhu cầu và ưu tiên cá nhân của bạn. Dưới đây là một số lợi ích và giới hạn chế độ của iMac để bạn có thể đưa ra quyết định:

Lợi ích của iMac:

 • Thiết kế đẹp và hiệu quả mạnh mẽ: iMac có thiết kế tinh tế và cung cấp hiệu quả đáng kinh ngạc cho các tác vụ đa phương tiện, đồ họa và công việc yêu cầu cao.
 • Hệ sinh thái Apple: Nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Apple, iMac sẽ tương thích và phù hợp tốt với các thiết bị khác như iPhone, iPad và Apple Watch. Bạn cũng có thể tận hưởng các tính năng và ứng dụng độc quyền của Apple.
 • Màn hình chất lượng cao: iMac đi kèm với màn hình Retina đẹp mắt, mang đến trải nghiệm xem hình ảnh và video tuyệt vời với độ phân giải cao và màu sắc chính xác.

Nhược điểm của iMac:

 • Giá cao hơn: iMac thuộc phân khúc máy tính cao cấp, vì vậy giá cả có thể cao hơn so với một số lựa chọn khác trên thị trường.
 • Khó nâng cấp: Một số phiên bản iMac có thiết kế khó nâng cấp, vì vậy việc nâng cấp phần cứng có thể bị hạn chế.
 • Không di động: Vì iMac là máy tính All-in-One nên nó không hoạt động như máy tính xách tay. Bạn không thể dễ dàng mang nó đi bất kỳ đâu.

Trước khi quyết định mua iMac, hãy xem xét cẩn thận nhu cầu, ngân sách và sự linh hoạt hoạt động mà bạn cần. Nếu bạn cần một chiếc máy tính mạnh mẽ, có thiết kế đẹp và đánh giá hợp lý với hệ thống sinh thái Apple, thì iMac có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

Giá mua máy tính All in one iMac khoảng bao nhiêu tiền?

Giá của máy tính iMac All-in-One có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản, cấu hình và khu vực mua hàng. Thông thường, giá cả của iMac sẽ cao hơn so với các máy tính All-in-One khác trên thị trường.

Phiên bản cơ bản của iMac có giá khởi động từ khoảng 1.000 USD đến 1.300 USD. Tuy nhiên, giá cả có thể tăng lên đáng kể nếu bạn lựa chọn các tùy chọn nâng cấp phần cứng, chẳng hạn như bộ xử lý mạnh mẽ, bộ nhớ RAM lớn hơn hoặc ổ đĩa SSD dung lượng cao hơn.

Để biết giá chính xác của máy tính All-in-One iMac tại thời điểm hiện tại, tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web chính thức của Apple hoặc liên hệ với các đại lý bán lẻ để có thông tin cụ thể về giá và các chương trình kéo dài hiện có.

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị văn phòng CDC

Trụ sở chính: C18, Lô 9, KĐTM. Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hotline 1: 0983.366.022 (Hà Nội)

CN.HCM: 51/1 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hotline 2: 0904.672.691 (TP.HCM)

Website: maytinhcdc.vn

Xem thêm