Firewall Fortigate Fortinet

Quay lại trang trước
Hãng sản xuất

Firewall Fortigate

(9 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Firewall Fortigate FG-50E-BDL
Fortinet Firewall Fortigate FG-50E-BDL
16.820.000đ
-2%
16.990.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-50E-BDL

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

16.820.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
"7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle"
Firewall Fortigate FG-90D-BDL
Fortinet Firewall Fortigate FG-90D-BDL
36.135.000đ
-1%
36.500.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-90D-BDL

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

36.135.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
FG-90D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 90D series FG-90D-BDL Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2 WAN ports, 14 Switch ports), 32 GB storage, include 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt
Firewall Fortigate FG-60E
Fortinet Firewall Fortigate FG-60E
12.860.000đ
-2%
12.990.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-60E

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

12.860.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-240D-BDL
Fortinet Firewall Fortigate FG-240D-BDL
140.580.000đ
-2%
142.990.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-240D-BDL

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-2%

140.580.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-240D
Fortinet Firewall Fortigate FG-240D
90.090.000đ
-1%
91.000.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-240D

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

90.090.000đ

12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
Firewall Fortigate FG-200E-BDL
Fortinet Firewall Fortigate FG-200E-BDL
106.000.000đ
-1%
107.000.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-200E-BDL

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

106.000.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-200E
Fortinet Firewall Fortigate FG-200E
71.770.000đ
-2%
72.990.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-200E

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-2%

71.770.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
Firewall Fortigate FG-100E-BDL

Firewall Fortigate FG-100E-BDL

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

Liên hệ

12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-100E
Fortinet Firewall Fortigate FG-100E
40.100.000đ
-1%
40.500.000đ
Hết hàng

Firewall Fortigate FG-100E

Giá niêm yết

Giá bán

Bảo hành

Tình trạng

-1%

40.100.000đ

Bao hành 12 tháng

Liên hệ

Thông số sản phẩm
20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32

Mô tả

Firewall Fortigate bán tại Hà Nội và tại Hồ Chí Minh, hàng chính hãng giá tốt cho doanh nghiệp giao hàng miễn phí Hà Nội/HCM

Xem thêm