Mực in giá sốc

Thương hiệu
Mực in HP 971XL High Yield Yellow Ink Cartridge CN628AA
2.861.100 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: ~6.600 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 971XL High Yield Magenta Ink Cartridge CN627AA
2.861.100 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: ~6.600 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 971XL High Yield Cyan Ink Cartridge CN626AA
2.861.100 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: ~6.600 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 971 Yellow Ink Cartridge CN624AA
1.883.200 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: ~2.500 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 971 Magenta Ink Cartridge CN623AA
1.883.200 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: ~2.500 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 971 Cyan Ink Cartridge CN622AA
1.883.200 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: ~2.500 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 970XL High Yield Black Ink Cartridge CN625AA
2.889.700 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~9.200 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 970 Black Ink Cartridge CN621AA
1.805.100 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~3.000 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO X451DW, 476DW, 551DW, 576DW
Mực in HP 959XL Black Original Ink Cartridge L0R42AA
1.041.700 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại mực: In phun màu Đen
Dung lượng: 3000 trang độ phủ 5%
Máy dùng: HP OfficeJet Pro 7730, 7720, 8720, 8730
Mực in HP 955XL Black Original Ink Cartridge L0S72AA
725.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực phun đen
Hiệu suất trang: 2000 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 7720, 7730, 7740,8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 955XL Yellow Original Ink Cartridge L0S69AA
631.400 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại mực: In phun màu Vàng
Dung lượng: 1.600 trang độ phủ 5%
Máy dùng: HP Officejet Pro 8210 Printer (D9L63A)
HP OfficeJet Pro 8216 Printer (T0G70A)
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer (D9L18A)
HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One Printer (D9L19A)
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One Printer (D9L20A)
HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One Printer (K7S42A)
HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One Printer (K7S43A)
Mực in HP 955XL Magenta Original Ink Cartridge L0S66AA
631.400 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực phun màu Hồng
Hiệu suất trang: 1600 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 7720, 7730, 7740,8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 955XL Cyan Original Ink Cartridge L0S63AA
631.400 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực phun màu Xanh
Hiệu suất trang: 1600 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 7720, 7730, 7740,8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 955 Black Original Ink Cartridge L0S60AA
650.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: 1000 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 955 Yellow Original Ink Cartridge L0S57AA
505.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: 700 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 955 Magenta Original Ink Cartridge L0S54AA
505.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: 700 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 955 Cyan Original Ink Cartridge L0S51AA
490.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: 700 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8210, 8710, 8720, 8730
Mực in HP 951XL High Yield Yellow Ink Cartridge CN048AA
720.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8100 , 8600 plus, 8610 , 8620, 251DW , 276DW
Mực in HP 951XL High Yield Magenta Ink Cartridge CN047AA
725.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8100 , 8600 plus, 8610 , 8620, 251DW , 276DW
Mực in HP 951XL High Yield Cyan Ink Cartridge CN046AA
725.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8100 , 8600 plus, 8610 , 8620, 251DW , 276DW
Mực in HP 950 Black Ink Cartridge CN049AA
435.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8100 , 8600 plus, 8610 , 8620, 251DW , 276DW
Mực in HP 950XL High Yield Black Ink Cartridge CN045AA
980.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~2.200 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8100 , 8600 plus, 8610 , 8620, 251DW , 276DW
Mực in HP 940XL High Yield Yellow Ink Cartridge C4909AA
690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8000 , 8500 series
Mực in HP 940XL High Yield Magenta Ink Cartridge C4908AA
690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8000 , 8500 series
Mực in HP 940XL High Yield Cyan Ink Cartridge C4907AA
690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: ~1.400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8000 , 8500 series
Mực in HP 940XL High Yield Black Ink Cartridge C4906AA
992.200 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~2.200 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8000 , 8500 series
Mực in HP 940 Black Ink Cartridge C4902AA
682.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~1.000 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 8000 , 8500 series
Mực in HP 935XL High Yield Yellow Ink Cartridge C2P26AA
451.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: ~825 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 935XL High Yield Magenta Ink Cartridge C2P25AA
451.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: ~825 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 935XL High Yield Cyan Ink Cartridge C2P24AA
451.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: ~825 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 935 Yellow Ink Cartridge C2P22AA
304.700 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu vàng
Hiệu suất trang: ~400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 935 Magenta Ink Cartridge C2P21AA
304.700 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu hồng
Hiệu suất trang: ~400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 935 Cyan Ink Cartridge C2P20AA
304.700 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu xanh
Hiệu suất trang: ~400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 934XL High Yield Black Ink Cartridge C2P23AA
754.600 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun màu đen
Hiệu suất trang: ~1000 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series
Mực in HP 934 Black Ink Cartridge-C2P19AA
416.900 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại sản phẩm: Mực in phun đen
Hiệu suất trang: ~400 trang
Máy in dùng: HP OFFICEJET PRO 6230, 6830 series

Mực in bán tại Hà Nội và tại Hồ Chí Minh, hàng chính hãng giá tốt cho doanh nghiệp giao hàng miễn phí Hà Nội/HCM

Xem thêm >

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phép ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng