Firewall Fortigate FG-50E-BDL

Firewall Fortigate FG-50E-BDL

16.820.000 VNĐ -2% 16.990.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-50E-BDL
16.820.000 [Đã bao gồm VAT]
16.990.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
"7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle"
Firewall Fortigate FG-90D-BDL

Firewall Fortigate FG-90D-BDL

36.135.000 VNĐ -1% 36.500.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-90D-BDL
36.135.000 [Đã bao gồm VAT]
36.500.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
FG-90D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 90D series
FG-90D-BDL Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2 WAN ports, 14 Switch ports), 32 GB storage, include 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt
Firewall Fortigate FG-60E

Firewall Fortigate FG-60E

12.860.000 VNĐ -2% 12.990.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-60E
12.860.000 [Đã bao gồm VAT]
12.990.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-240D-BDL

Firewall Fortigate FG-240D-BDL

140.580.000 VNĐ -2% 142.990.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-240D-BDL
140.580.000 [Đã bao gồm VAT]
142.990.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-240D

Firewall Fortigate FG-240D

90.090.000 VNĐ -1% 91.000.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-240D
90.090.000 [Đã bao gồm VAT]
91.000.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
Firewall Fortigate FG-200E-BDL

Firewall Fortigate FG-200E-BDL

106.000.000 VNĐ -1% 107.000.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-200E-BDL
106.000.000 [Đã bao gồm VAT]
107.000.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-200E

Firewall Fortigate FG-200E

71.770.000 VNĐ -2% 72.990.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-200E
71.770.000 [Đã bao gồm VAT]
72.990.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
Firewall Fortigate FG-100E-BDL
Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Firewall Fortigate FG-100E

Firewall Fortigate FG-100E

40.100.000 VNĐ -1% 40.500.000 VNĐ
Firewall Fortigate FG-100E
40.100.000 [Đã bao gồm VAT]
40.500.000
Bảo hành:Bao hành 12 tháng
Kho hàng: Hết hàng
Mô tả tóm tắt:
20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phép ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng