Máy photocopy đen trắng FUJIFILM Apeos 7580 CPS (75trang/phút)
324.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng Copy + In mạng + Quét
- Tốc độ sao chụp: 75 trang/ phút (A4LEF/)
79 trang phút (JIS B5 LEF)
44 trang/ phút (JIS B4)
37 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp tối đa: A3, 11 x 17", [12 x 18" (305 x 457 mm) khi sử dụng Khay tay
- Khổ giấy sao chụp tối thiểu: A5, [Bưu thiếp (100 x 148 mm) khi sử dụng Khay tay]
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Ổ đĩa cứng SSD: 128 GB
- Độ phân giải quét: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 2.400 dpi hoặc tương đương x 600 dpi
Máy photocopy đen trắng FUJIFILM Apeos 6580 CPS (65trang/phút)
276.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng Copy + In mạng + Quét
- Tốc độ sao chụp: 65 trang/ phút (A4LEF/)
68 trang phút (JIS B5 LEF)
39 trang/ phút (JIS B4)
33 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp tối đa: A3, 11 x 17", [12 x 18" (305 x 457 mm) khi sử dụng Khay tay
- Khổ giấy sao chụp tối thiểu: A5, [Bưu thiếp (100 x 148 mm) khi sử dụng Khay tay]
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Ổ đĩa cứng SSD: 128 GB
- Độ phân giải quét: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 2.400 dpi hoặc tương đương x 600 dpi
Máy photocopy đen trắng FUJIFILM Apeos 5570 CPS (55trang/phút)
128.390.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng Copy + In mạng + Quét
- Tốc độ sao chụp: 55 trang/ phút (A4LEF/JIS B5LEF)
32 trang/ phút (JIS B4)
27 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp (100 x 148mm)
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Ổ đĩa cứng SSD: 128 GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 2400 dpi
- Thời gian khởi động: 30 giây( khi kích hoạt chế độ)/ 24 giây( khi không kích hoạt chế độ)
- Thời gian khôi phục: 11 giây ( Từ chế độ nghỉ)
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 3.6 giây
Máy photocopy đen trắng FUJIFILM Apeos 4570 (Copy + In mạng + Quét/45trang/phút)
110.800.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
-Máy photocopy, chức năng Copy + In mạng + Quét
-Tốc độ sao chụp: 45 trang/ phút (A4LEF/JIS B5LEF), 26 trang/ phút (JIS B4), 22 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp (100 x 148mm)
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Ổ đĩa cứng SSD: 128 GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 2400 dpi
- Thời gian khởi động: 30 giây( khi kích hoạt chế độ)/ 24 giây( khi không kích hoạt chế độ)
- Thời gian khôi phục: 11 giây ( Từ chế độ nghỉ)
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 3.6 giây
- Định lượng giấy: 52 – 300 gsm
Máy photocopy đen trắng FUJIFILM Apeos 3560 CPS - B(Copy, in mạng, quét màu/35trang/phút)
74.500.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng: Copy, in mạng, quét màu
- Tốc độ sao chụp: 35 trang/ phút (A4LEF/JIS B5LEF); 26 trang/ phút (A4); 19 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp 100 x 148mm
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Ổ cứng: SSD 128GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 4.5 giây
- Định lượng giấy: Khay 1,2( 60-256 gsm); Khay tay (60-216gsm)
Máy photocopy đen trắng FUJIFILM Apeos 3560 CPS (Copy, in mạng, quét màu/35trang/phút)
65.500.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng: Copy, in mạng, quét màu
- Tốc độ sao chụp: 35 trang/ phút (A4LEF/JIS B5LEF); 26 trang/ phút (A4); 19 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp 100 x 148mm
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Ổ cứng: SSD 128GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 4.5 giây
- Định lượng giấy: Khay 1,2( 60-256 gsm); Khay tay (60-216gsm)
Máy photocopy Fujifilm Apeos 3060 CPS - B(Copy, in mạng, quét màu/30trang/phút)
74.500.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng: Copy, in mạng, quét màu
- Tốc độ: 30 trang/phút (A4LEF/JIS B5LEF); 23 trang/ phút (A4); 17 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp 100 x 148mm
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Thời gian khởi động: 14 giây ( nguồn điện bật)
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 4.5 giây
Máy photocopy Fujifilm Apeos 3060 CPS (Copy, in mạng, quét màu/30trang/phút)
65.500.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng: Copy, in mạng, quét màu
- Tốc độ: 30 trang/phút (A4LEF/JIS B5LEF); 23 trang/ phút (A4); 17 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp 100 x 148mm
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Thời gian khởi động: 14 giây ( nguồn điện bật)
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 4.5 giây
Máy photocopy Fujifilm Apeos 2560 CPS-B (Copy, in mạng, quét màu/25 trang/ phút)
68.900.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Chức năng: Copy, in mạng, quét màu
- Tốc độ sao chụp: 25 trang/ phút (A4LEF/JIS B5LEF); 19 trang/ phút (A4); 14 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy sao chụp: Tối đa A3; Tối thiểu A5 hoặc nhỏ hơn như khổ bưu thiếp 100 x 148mm
- Sao chụp liên tục: 999 tờ
- Bộ nhớ chuẩn: 4GB
- Lưu trữ: SSD 128GB
- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi
- Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: 4.5 giây
Máy photocopy Fujifilm Apeos 2560 CPS (In, copy, scan/25trang/phút)
57.550.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Cấu hình chuẩn: In, copy, scan
- Tốc độ :25 trang/ phút (A4LEF/JIS B5LEF); 19 trang/ phút (A4); 14 trang/ phút (A3)
- Khổ giấy: A3/A4
- Đảo mặt bản sao: Có
- ADF: Có
- Cổng giao tiếp: USB/ LAN
- Thu phóng: 25% - 400 % (điều chỉnh 1% mỗi bước)
- Dùng mực: Dùng mực: CT202507 (~9.000 trang in A4). hoặc CT202508 (~25.000 trang in A4). Trống CT351089 (~ 85.000 trang in A4) với độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng.
Máy FujiFilm Apeos 2150 ND (In, copy, scan/21trang/phút)
17.200.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Cấu hình chuẩn: In, copy, scan
- Khổ giấy: A3/A4
- Đảo mặt bản sao: Có
- Cổng giao tiếp: USB
- Thu phóng: 25% - 400 % (điều chỉnh 1% mỗi bước)
- Dùng mực: Dùng mực: Xerox CT202384 (9.000 trang)
Máy FujiFilm Apeos 2150 NDA (In, copy, scan/21 trang/phút)
19.200.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
- Cấu hình chuẩn: In, copy, scan
- Tốc độ: 21 trang/phút
- Khổ giấy: A3/A4
- Đảo mặt bản sao: Có
- ADF: Có
- Cổng giao tiếp: USB
- Thu phóng: 25% - 400 % (điều chỉnh 1% mỗi bước)
- Dùng mực: Dùng mực: Xerox CT202384 (9.000 trang)

Công ty CP Vật tư và Thiết bị VP CDC
Theo giấy phép ĐKKD số 0105801222. Ngày cấp 23/02/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dũng